AKTUALITY ZE ŠKOLKY

Z Á P I S

do Mateřské školy, Náchod, Vančurova 1345

pro školní rok 2016-2017


se koná ve dnech 2. 5. – 3. 5. 2016


Přihlášky si můžete vyzvednout na stránkách MŠ nebo přímo v MŠ (od 13. 4. 2016). Vyplněnou přihlášku přijímá
ředitelka školy v době zápisu od 9 do 15 hod.

K zápisu můžete přijít i se svým dítětem.

Kritéria pro přijímání dětí.

Pozn. Přineste s sebou:
rodný list dítěte, průkaz totožnosti zákon. zástupce (popř. doklad o zmocnění zastupovat dítě v přijímacím řízení v případě osob, které osobně pečují o dítě v pěstounské péči), vyjádření školského poradenského zařízení v případě dítěte se zdravotním postižením